Menu

Privacy en Cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2-2-2024.

A-Mac B.V. (hierna: Amac, of ‘wij’) verzamelt persoonsgegevens en gebruikt cookies op de website. Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om aan te geven dat wij privacy zeer serieus nemen. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Gegevensverwerking

Op verschillende manieren, bijvoorbeeld door onze website te gebruiken of wanneer je producten bij ons aankoopt, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan omschreven in deze privacy- en cookieverklaring, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, daarvoor een overeenkomst met jou hebben gesloten of daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Lees hieronder verder om per onderwerp meer informatie te krijgen over welke gegevens wij van jou voor dat doel verwerken.

Een account op de website

Het is mogelijk om op www.amac.nl een account aan te maken. Vanuit je account kun je je gegevens updaten, je (recente) bestellingen bekijken, je verzend- en factuuradressen beheren en je nieuwsbriefvoorkeuren instellen. We verwerken hiervoor de volgende gegevens:

 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • NAW-gegevens;
 • inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
 • bestelhistorie;
 • productreviews;
 • ingediende productvragen;
 • eventueel bedrijfsgegevens.

Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De gegevens bewaren wij voor dit doeleinde totdat je je account opzegt. Inactieve accounts verwijderen we 7 jaar na de laatste aankoop.

Een bestelling, aanvraag of herroeping

Via de website en in onze winkels kun je producten bestellen of direct kopen, en diensten zoals een training (iLearn), een verzekering*of iMember afnemen, maar ook service- en reparatieverzoeken indienen of bestellingen herroepen. Hiervoor sluiten we een overeenkomst met je af, en om deze uit te kunnen voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van je nodig:

 • accountgegevens (zie hierboven, indien de bestelling of aanvraag via de website wordt gedaan);
 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens;
 • IP-adres (online bestelling);
 • factuurgegevens;
 • bestelgegevens;
 • betaalgegevens (IBAN, bank);
 • Als je student bent en gebruik wilt maken van studentenkorting, vragen we je om een bewijs van inschrijving bij een in aanmerking komende onderwijsinstelling;
 • Als je docent bent en gebruik wilt maken van docentenkorting, vragen we je om een bewijs van aanstelling bij een in aanmerking komende onderwijsinstelling;
 • eventuele andere gegevens die je opgeeft.

Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst met jou uit te voeren en tevens ter preventie van fraude. We bewaren de gegevens voor dit doeleinde totdat de bestelling of afgenomen service is afgerond en maximaal 7 jaar daarna, en langer voor zover dit vereist wordt door de Belastingdienst. We raden je wel aan om zelf ook de facturen van je aankopen te downloaden en goed te bewaren, bijvoorbeeld om te kunnen zien wanneer je garantie verloopt.

* Als je je via ons aanmeldt voor een verzekering, verwijderen we deze gegevens zodra we zeker weten dat de verzekeraar de aanmelding heeft verwerkt. Deze gegevens verwerken wij namelijk in opdracht van de verzekeraar, niet voor eigen doeleinden.

iMember

iMember bestaat uit een verzameling diensten waarbij Amac je verder helpt jouw Apple apparaat beter te leren gebruiken. Deze diensten vinden plaats onder begeleiding van een coach. Het betreft een abonnement met een looptijd van een jaar. Om de aanmelding hiervoor te kunnen verwerken en de overeenkomst af te sluiten verwerken we de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum.

 

 

Je krijgt toegang tot je eigen beheeromgeving in het gebruikersportaal van iMember waar je zelf zaken kunt instellen, wijzigen en afspraken kunt maken. Jouw eerder opgegeven e-mailadres wordt hiervoor ingesteld als inlognaam.

Gedurende de looptijd van het abonnement ontvang je iMember gerelateerde e-mails van ons om je te informeren over:

- Veranderingen in de aangeboden iMember-diensten.
- Afloop van je huidige abonnement en een uitnodiging om dit te verlengen.

Reparatie & herstel

Je kunt bij ons online of in de winkels een reparatie aanmelden. Om de reparatie in behandeling te kunnen nemen vragen wij je de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens;
 • accountgegevens (zie hierboven, als je de reparatie online aanvraagt).

Wij verwerken deze gegevens om de reparatieovereenkomst met je uit te kunnen voeren en bewaren deze gegevens 7 jaar. Wanneer wij de reparatie in behandeling nemen, kunnen wij in aanraking komen met de gegevens die opgeslagen staan op jouw apparaat. Door je gegevens op het apparaat vooraf te verwijderen, of door een gastaccount te creëren (Mac), kan dit voorkomen worden. Uiteraard gebruiken wij deze gegevens niet voor andere doeleinden dan voor het repareren of herstellen van de apparatuur. In de regel hebben wij geen toegang tot je gegevens nodig om een reparatie of herstel uit te kunnen voeren. Wanneer dit wel het geval is overleggen we dit met jou bij de inname van het apparaat.

Reparaties van Apple-apparatuur worden door ons uitgevoerd onder licentie van Apple. Binnen de hierboven genoemde reparatie-overeenkomst worden je NAW en contactgegevens gedeeld met Apple. Apple gebruikt deze gegevens voornamelijk om garantie te kunnen verlenen, ter voorkoming van fraude en voor kwaliteitsdoeleinden. 

Daarnaast ontvang je van Apple, na afronding van de reparatie, éénmalig een enquête per e-mail, waarin ze vragen naar jouw tevredenheid over de door ons geleverde service. Wil je meer weten over hoe Apple omgaat met jouw persoonsgegevens? Raadpleeg dan hun privacybeleid op: https://www.apple.com/nl/legal/privacy/

Product inruilen

Je kunt er ook voor kiezen om je product in te ruilen. In dat geval nemen we een apparaat van jou over en krijg je in ruil daarvoor korting op een nieuw apparaat. Wij verwerken voor inruil van apparatuur de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens;
 • apparaatgegevens;
 • de afstandsverklaring.

Wij verwerken deze gegevens om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren en bewaren deze maximaal 3 maanden. Gegevens die op het ingeruilde apparaat staan worden z.s.m. permanent verwijderd na de totstandkoming van de inruilovereenkomst.

Contact met ons opnemen

Op onze website hebben wij een contactformulier staan en op sommige plekken staat een informatie aanvraagformulier. Het formulier kun je gebruiken om contact met ons op te nemen. Daarnaast is het mogelijk om contact met ons op te nemen via social media, chat, e-mail of telefoon. Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens:

 • contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer);
 • eventueel bedrijfsgegevens (zoals de bedrijfsnaam en het vestigingsadres);
 • eventueel accountgegevens;
 • eventueel je bestelgeschiedenis;
 • de inhoud van je bericht.


Deze gegevens hebben wij nodig om je vraag of opmerking te kunnen beantwoorden. De gegevens bewaren wij voor dit doeleinde totdat het contact is afgerond en tot maximaal drie jaar daarna, voor het geval je nog aanvullende vragen hebt.

Vragen over onze producten of diensten die je stelt via de ‘veelgestelde productvragen’ sectie op een productpagina van de website, worden met jouw toestemming op onze website gepubliceerd (met vermelding van jouw naam). Je kunt deze toestemming altijd intrekken. De productvraag bewaren wij op de website totdat het product uit ons assortiment verdwijnt, of als je je toestemming voor het plaatsen intrekt. Wij kunnen dan besluiten om de productvraag te anonimiseren.

De nieuwsbrief

Amac verzendt wekelijks een nieuwsbrief per e-mail. In deze e-mail informeert Amac je over de nieuwste producten, nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen, tips voor gebruik van Apple producten en Apple nieuws. De inhoud van de nieuwsbrief wordt afgestemd op jouw persoonlijke voorkeur en jouw persoonlijke kenmerken, door rekening te houden met je aankoopgeschiedenis, klikgedrag in de nieuwsbrief en accountinformatie. Wij sturen deze nieuwsbrief alleen als je je daarvoor hebt aangemeld. Als je een bestelling hebt geplaatst (online of in de winkel) en niet hebt aangegeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen, sturen wij je een eenmalige ‘aftersales’ e-mail. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken bij het verzenden van de nieuwsbrief en aftersales email.:

 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • naam;
 • accountgegevens (zie hierboven);
 • aankoopgeschiedenis;
 • klikgedrag in de nieuwsbrief;
 • geboortedatum;
 • klikgedrag op de website.

Deze gegevens gebruiken wij voor het verzenden van de nieuwsbrief, na jouw toestemming. We bewaren deze gegevens totdat je je afmeldt, of 1 jaar nadat wij jou voor het laatst een nieuwsbrief hebben gestuurd. We zorgen er dan meteen voor dat je de nieuwsbrief niet meer zult ontvangen. Hierna bewaren we wel de informatie dat je je toestemming hebt ingetrokken, zodat wij jou bij een volgende bestelling niet alsnog zullen e-mailen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via je account, maar ook via een directe link in de nieuwsbrief.

Naast digitale uitingen sturen we soms ook reclame per post. We doen dit slechts als hier voldoende aanleiding voor is en wij een voldoende gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens daarvoor in te zetten, bijvoorbeeld als er een filiaal bij je in buurt geopend wordt. Hiervoor gebruiken wij de adresgegevens die je eerder bij ons hebt ingevuld, bij een online bestelling of in één van onze winkels. Je kunt hier altijd bezwaar tegen maken, als je deze post niet meer wenst te ontvangen.

Review

Ervaringen met onze producten of diensten die je deelt, worden met jouw toestemming op onze website gepubliceerd. Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Bij de review verwerken wij de volgende gegevens:

 • naam (openbaar);
 • e-mailadres;
 • inhoud van de review (openbaar).


De review bewaren wij op de website totdat het product uit ons assortiment verdwijnt, of als je je toestemming voor het plaatsen intrekt. Wij kunnen dan besluiten om de review te anonimiseren.

Doe je tevens mee aan onze winactie bij productreviews en heb je gewonnen? Dan kunnen wij jouw voornaam publiceren in onze nieuwsbrief, op onze social media pagina’s en op onze website zolang als relevant is nadat je hebt gewonnen. Wij hebben er belang bij dat onze volgers weten dat de actie door iemand is gewonnen.

Camerabewaking in onze winkelpanden

In onze winkels wordt gebruik gemaakt van camerabewaking om jouw en onze eigendommen en veiligheid te bewaken. De beelden die gemaakt worden, worden slechts geraadpleegd als er een gerede aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij een vermoeden van een misdrijf. De beelden zijn slechts voor enkele (leidinggevende) medewerkers toegankelijk en worden na 4 weken automatisch verwijderd.

Wanneer er sprake is van een vermoeden van een misdrijf, bijvoorbeeld diefstal of fraude, kunnen wij de beelden die betrekking hebben op het incident delen met de bevoegde instanties.

Statistieken

Wij houden statistieken bij. Hier gebruiken wij volledig anonieme of pseudonieme gegevens voor. Dit betekent dat de gegevens in de statistieken niet of nagenoeg niet meer herleidbaar zijn tot jouw persoonlijke gegevens. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang. Heb je bezwaar tegen het feit dat wij jouw gepseudonimiseerde gegevens gebruiken voor onze statistieken? Dan kun je hierover een e-mail sturen, zodat we jouw gegevens buiten beschouwing kunnen laten.

Events & training

Op onze (klein)zakelijke of onderwijswebsite kun je je aanmelden voor trainingen (iLearns) en events, zoals een jaarlijks terugkerend onderwijsseminar. Om de aanmelding te kunnen verwerken en de overeenkomst met je uit te kunnen voeren verwerken wij jouw persoonsgegevens. Naast je NAW- en contactgegevens vragen we je voor dit doeleinde in sommige gevallen ook om optioneel de naam van het bedrijf, de instelling of school waar je werkzaam bent in te vullen en je functietitel. Wanneer je deze informatie met ons deelt, gebruiken wij dat om vast te stellen wie onze doelgroepen zijn. Hiermee kunnen wij bepalen welke doelgroepen we in advertenties willen aanspreken. Tevens kunnen we je - indien je niet hebt aangegeven geen e-mails van ons te willen ontvangen - een eenmalige aankondiging sturen van een vergelijkbaar event of training.

B2B afspraken

Wanneer je werkt voor een bedrijf en Amac en het bedrijf waarvoor jij werkt een overeenkomst met elkaar hebben gesloten of willen gaan sluiten, verwerken wij jouw persoonsgegevens om contact met jou te kunnen onderhouden over deze overeenkomst. In dat geval verwerken wij:

 • je contactgegevens;
 • je functietitel;
 • inhoud van communicatie tussen Amac en jou.

Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst met het bedrijf waarvoor je werkt uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens zolang het contract tussen Amac en het bedrijf waarvoor je werkt loopt, tot maximaal 2 jaar daarna.

Sollicitaties

Als je bij Amac solliciteert worden jouw persoonsgegevens door ons verwerkt. Dit doen wij om je sollicitatie op een juiste manier te kunnen registreren, te behandelen en af te handelen. We vragen je om de volgende persoonsgegevens met ons te delen:

 • woonplaats (en volledige NAW-gegevens wanneer je die vermeldt in je CV);
 • geslacht (wanneer je die vermeldt in je CV);
 • geboortedatum;
 • profielfoto (optioneel);
 • contactgegevens;
 • inhoud van jouw CV (zoals informatie over studie- en arbeidsverleden);
 • inhoud van jouw motivatiebrief;
 • salarisindicatie (optioneel);
 • beschikbaarheid;
 • informatie n.a.v. eventueel opgegeven referenties (optioneel).

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je bij ons solliciteert bewaren we je gegevens tot 4 weken na sluiting van de vacature (in het geval we je nog willen benaderen na het verloop van de eerste proeftijd) en maximaal 1 jaar als je ons toestemming geeft om je gegevens in onze portefeuille te bewaren, zodat we jou kunnen benaderen als wij een andere passende vacature voor je hebben gevonden. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Als je bij ons in dienst komt bewaren je je gegevens langer, maar houden we ons hierbij altijd aan de wettelijke voorschriften.

Profileren

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw (online en offline) aankoopgeschiedenis maar ook jouw surfgedrag op onze of externe websites op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet.

Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen, op onze website maar ook in externe advertenties. Voor profilering hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk een direct marketingbelang. Wanneer ons belang niet opweegt tegen de inbreuk op jouw privacy, dan vragen wij eerst jouw toestemming voor profilering.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we op de website gebruik van cookies en vergelijkbare webtechnieken. Wij kunnen aan de hand van cookies bijvoorbeeld zien welke advertenties op externe websites aan jou zijn getoond en of jij ze hebt bekeken of niet, welke pagina’s je hebt bezocht, of je geïnteresseerd bent in kortingen en welke artikelen je hebt aangeklikt. Wil je meer weten over cookies? Lees dan verder.

Cookies

Op de website gebruiken we cookies en vergelijkbare webtechnieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Deze cookies verwerken in veel gevallen het IP-adres, het Cookie ID en technische informatie over het gebruikte apparaat. De gegevens (zoals hieronder beschreven) die uit de cookies voortkomen, kunnen wij ook gebruiken om een profiel van jou op te bouwen. Wij gebruiken de cookies en vergelijkbare webtechnieken om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (functionele of technische cookies);
 • om onze partners een vergoeding uit te kunnen keren voor een succesvolle doorverwijzing (affiliate cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • informatie te verzamelen over het surfgedrag van onze bezoekers en om advertenties aan te laten sluiten op voorkeuren van de websitebezoekers (advertentie cookies).
 • om je er via email aan te herinneren dat er nog een artikel in je winkelmandje staat of om je een interessante aanbieding te doen.
  N.B.  wij sturen je natuurlijk alleen email als je toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Wil je weten welke cookies wij gebruiken en waarom? Klik dan door naar de pagina met onze cookieverklaring voor een volledige beschrijving.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Wanneer je de website voor het eerst bezoekt, wordt er eerst een pop-up getoond waarin je kunt aangeven of en zo ja, welke cookies je accepteert. Voor puur functionele/technische, affiliate en sommige privacy-vriendelijk ingestelde analytische cookies hebben wij geen toestemming nodig. Deze staan daarom standaard aan. Op het moment dat je op akkoord klikt, geef je ons toestemming om de cookies en plug-ins te gebruiken conform jouw gemaakte keuzes in de pop-up en zoals omschreven in de cookieverklaring.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het dan niet meer mogelijk is om onze (volledige) website te bezoeken. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van de browser raadplegen. In de tabellen in de cookieverklaring kan je zien welke cookies je momenteel geaccepteerd hebt en tot wanneer deze geldig zijn.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen

Alle gegevens die wij verzamelen, of tot ons komen via de gebruikers van onze diensten, zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen. Om onze diensten te kunnen leveren, bestellingen af te handelen, maar ook om bijvoorbeeld aan garantieverplichtingen te voldoen bij een service aanvraag, is het nodig dat wij jouw gegevens doorgeven aan:

 • betaaldienstverleners;
 • online marketing bureaus;
 • productleveranciers;
 • externe trainers;
 • ICT-dienstverleners;
 • de leverancier van onze chat- en klantenservice-applicatie(s);
 • transporteurs;
 • de partijen die cookies plaatsen, zie hierboven;
 • beheerder van sollicitatiesoftware.

Daarnaast zullen wij deze gegevens ook niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die je geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We slaan je gegevens op in verschillende databases van leveranciers, waarbij we er zoveel mogelijk voor zorgen dat dit plaatsvindt op servers binnen de Europese Unie. Dit verlangen we ook van partijen met wie wij samenwerken. Wanneer jouw persoonsgegevens toch buiten de Europese Unie worden opgeslagen, zorgen wij er uiteraard wel voor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Met alle partijen die wij inschakelen hebben we overeenkomsten afgesloten om dit te waarborgen.

We zijn soms wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt voor:

 • administratieve gegevens (factuur-, betaal- en bestelgegevens) voor de Belastingdienst;
 • een vermoeden van fraude;
 • een gerechtelijk bevel of vonnis.

Educatieve webshops

Mogelijk ben je op onze website terecht gekomen doordat de school waarbij je bent aangesloten een account voor jou bij ons heeft aangemaakt. De school heeft ons gevraagd dit account voor jou te maken en bepaalde producten en aanbiedingen voor jou beschikbaar te maken. De school is in deze situatie verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je hier vragen over hebt, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van jouw school.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Onze website is bijvoorbeeld beveiligd middels een TLS-certificaat.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van je (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Amac is verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kun je een verzoek tot verwijdering indienen. Indien je jouw gegevens wilt laten verwijderen (maar ook als je een ander verzoek hebt met betrekking tot jouw gegevens) kun je ons een e-mail sturen. Om er zeker van te zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen, vragen we om hierbij (zoveel mogelijk van) de volgende gegevens te verstrekken:

 • NAW gegevens.
 • Klantnummer(s).
 • E-mailadres.
 • Ordernummer, reparatienummer, webshop referentie.
 • Welke gegevens er verwijderd, gewijzigd of overgedragen moeten worden.


We zullen jouw gegevens dan verwijderen, als dat redelijkerwijs mogelijk is. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als:

 • je een lopende zaak hebt bij ons Customer Care Centre;
 • je een openstaande bestelling hebt die nog niet of gedeeltelijk is verzonden;
 • je een nog niet afgewikkelde schuld hebt bij Amac, ongeacht de betalingswijze;
 • de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met [email protected].

A-Mac B.V.
Proostwetering 13
3543AB Utrecht
Telefoon: 088 - 77 060 00
KvK: 30194102

Ontdek onze winkels bij jou in de buurt
Amsterdam
Prins Hendrikkade 26
Arnhem
Roggestraat 13 a
Den Haag
Wagenstraat 10
Groningen
Westerkade 7
Rotterdam Lijnbaan
Lijnbaan 79B/C
Utrecht The Wall
Proostwetering 9
Bekijk alle winkels
Ontdek nu Klaar met ontdekken
Ontdek onze winkels bij jou in de buurt
Amsterdam
Prins Hendrikkade 26
Arnhem
Roggestraat 13 a
Den Haag
Wagenstraat 10
Groningen
Westerkade 7
Rotterdam Lijnbaan
Lijnbaan 79B/C
Utrecht The Wall
Proostwetering 9
Bekijk alle winkels
Ontdek nu Klaar met ontdekken