Menu

 Gebruikersprotocol  bij directe koop. 

 

1.     Rechten en plichten leerling

a.    De leerling verklaart de iPad en bijbehorende beschermhoes in goede staat te hebben ontvangen en   zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden; 
  
b.    Het is de leerling niet toegestaan zonder toestemming van de onderwijsinstelling wijzigingen in de configuratie van de iPad aan te brengen of de beheerprofielen te verwijderen. Installatie van illegaal verkregen software is niet toegestaan; zie hiervoor ook beheer en privacy; 
  
c.    De leerling is ervan op de hoogte dat de onderwijsinstelling het gebruik van de iPad door de leerling mag controleren op het zakelijk gebruik van de iPad. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt de leerling in met deze controle. Tevens verklaart de leerling zich bereid alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om het zakelijk gebruik te kunnen onderbouwen. Onder “zakelijk” gebruik dient in dit kader te worden begrepen, gebruik overeenkomstig de onderwijsdoelstelling; 
  
     
 

  2.  Beheer en Privacy  

a.   Het is de leerling niet toegestaan video- en foto-opnamen met de iPad te maken zonder 
      uitdrukkelijke toestemming van de  docent en de te filmen personen; 
  
b.   Tot het moment van beëindiging van de schoolgang van de leerling is de iPad in beheer van de school. Om dit beheer goed uit te kunnen voeren zijn op de iPad zogenaamde managementprofielen geïnstalleerd die niet verwijderd mogen worden. Voor het opnieuw installeren van de profielen wordt aan ouder / wettelijk vertegenwoordiger kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50 euro per incident; 
  
c.    Alle leerlingen krijgen een door school beheerde Apple ID. Dat betekent o.a. dat leerlingen recht hebben op 200 GB iCloud opslagruimte; 
  
d.   Het beheer wordt door de school uitgevoerd middels een beheeromgeving die inzage geeft in de locatie van de iPad, wanneer deze gebruikt wordt, welke apps zijn geïnstalleerd en die de beheerder de mogelijkheid geven mee te kijken op het scherm; 
  
e.   De door de onderwijsinstelling aangestelde beheerder heeft een geheimhoudingsverklaring getekend. Beheerder zal de privacy van de leerling m.b.t. het gebruik van de iPad zoveel mogelijk respecteren; 
  
f.    Het is beheerder alleen toegestaan aan de schoolleiding melding te doen van de locatie en of activiteiten op de iPad in geval van diefstal of vermeend misbruik van de iPad. Dit ter beoordeling van de schoolleiding; 
  
g.    Docenten kunnen functies op de iPad tijdelijk blokkeren, ter bevordering van het onderwijskundig proces; 
  
h.    Docenten kunnen in het lokaal meekijken op het scherm van de leerling t.b.v. het onderwijskundig proces; 
  
i.    De software op de iPads wordt onderhouden door de leveranciers van die software, in de vorm van periodieke updates. Het kan zijn dat er met zo'n update nieuwe functies beschikbaar komen die een raakvlak hebben met deze overeenkomst, bijvoorbeeld op gebied van privacy. In een dergelijk geval wordt een aanvulling op deze overeenkomst opgesteld en ter acceptatie aan u voorgelegd. 
  
 
 
 

Ontdek onze winkels bij jou in de buurt
Amsterdam
Prins Hendrikkade 26
Arnhem
Roggestraat 13 a
Den Haag
Wagenstraat 10
Groningen
Westerkade 7
Rotterdam Lijnbaan
Lijnbaan 79B/C
Utrecht The Wall
Proostwetering 9
Bekijk alle winkels
Ontdek nu Klaar met ontdekken
Ontdek onze winkels bij jou in de buurt
Amsterdam
Prins Hendrikkade 26
Arnhem
Roggestraat 13 a
Den Haag
Wagenstraat 10
Groningen
Westerkade 7
Rotterdam Lijnbaan
Lijnbaan 79B/C
Utrecht The Wall
Proostwetering 9
Bekijk alle winkels
Ontdek nu Klaar met ontdekken