Terug naar overzicht
Mobile Device Management

Mobile Device Management

Bij de implementatie van iOS of Mac binnen uw organisatie wordt het beheer ervan al snel een complexe, tijdrovende bezigheid. Met behulp van een betrouwbaar Mobile Device Management systeem (MDM) centraliseert u het beheer van alle iOS en/of Mac devices binnen uw organisatie.

Neem contact op Download meer informatie

Amac Zakelijk faciliteert de installatie, configuratie en begeleiding bij de implementatie van iOS of Mac met onder andere AirWatch en Xinca. Beide MDM systemen zijn speciaal ontwikkeld voor de zakelijke markt. Welk MDM systeem voor uw organisatie het meest geschikt is, hangt af van de mogelijkheden die uw organisatie nodig heeft om mobiliteit succesvol te implementeren.

Enkele belangrijke functies van MDM systemen:

 • Automatische configuratie (Wi-Fi, VPN, e-mail, etc.)
 • Het automatisch toewijzen en intrekken van applicaties
 • Het verplicht stellen en bewaken van specifieke wachtwoordeisen
 • Beheer van device- en data-encryptie
 • Het beheren van hardware functionaliteit (Wi-Fi, Bluetooth, camera)
 • Het op afstand vergrendelen / ontgrendelen / wissen van devices
 • Inzicht bieden en beleidsaanpassingen aan de hand van locatiegegevens van een device

Welk MDM systeem is het meest geschikt voor uw organisatie?

Om hierachter te komen is het belangrijk om als organisatie te inventariseren wat uw implementatiestrategie omvat en wat de randvoorwaarden zijn om binnen te bewegen. Amac Zakelijk biedt als voorbereiding op de aanschaf van een MDM systeem ondersteuning bij het formuleren van een krachtige implementatiestrategie. Hierbij worden de volgende punten inzichtelijk gemaakt:

 • De complexiteit van uw mobiele strategie
 • De impact van een nieuw niveau van veiligheid en beheer op uw medewerkers
 • De aanwezige IT-expertise en beschikbare IT-resources om een MDM oplossing te faciliteren
 • De mate van belang bij compliance management en het reduceren van beveiligingsrisico's
 • De structuur en inhoudelijke invulling van de verschillende beleidsprofielen

Klik hieronder voor meer informatie over de MDM systemen die Amac Zakelijk aanbiedt.

Xinca

Xinca is speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote organisaties. Dankzij een zeer gebruiksvriendelijk beheerdersportaal is Xinca MDM binnen iedere organisatie te implementeren, ongeacht de aanwezige IT-expertise. Xinca is volledig Cloud-based. Dat wil zeggen dat er geen hardware-investering nodig is. U betaalt daardoor uitsluitend voor de gebruikslicentie per device. Xinca biedt alle mogelijkheden die een kleine of middelgrote organisatie nodig heeft voor een succesvolle implementatie van iOS en Mac devices.

Dankzij de krachtige tools van Xinca heeft u in één centraal overzicht alle informatie over een device beschikbaar, evenals de mogelijkheid om devices op afstand te wissen of te vergrendelen. Of u maakt makkelijk nieuwe gebruikers, afdelingen en wachtwoorden aan. Daarnaast configureer u eenvoudig en automatisch zaken als Wi-Fi, wachtwoorden, mail, agenda en meer.Stuur eenvoudig documenten en applicaties rechtstreeks naar uw iPads. De permissies worden automatisch geaccepteerd. Uw medewerkers kunnen dus direct aan de slag. Wordt een device ingeleverd voor service? Met het incidentoverzicht ziet u een volledige tijdlijn en altijd de meest actuele status van al uw apparaten.Xinca biedt ook de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan het Device Enrollment Program (DEP) en Volume Purchase Program (VPP). Hiermee zorgt u ervoor dat nieuwe apparaten direct, uit de doos, verbonden worden aan uw bestaande Xinca MDM omgeving en distribueert u eenvoudig apps naar alle gekoppelde apparaten. DEP en VPP

AirWatch

Voor grotere bedrijven of bedrijven waar men te maken heeft met gevoelige informatie, zal men voornamelijk werken met AirWatch. AirWatch is gespecialiseerd in het beheer van grote hoeveelheden devices en complexe organisatiestructuren.

Airwatch is een cross-platform, dus ook als u nog niet volledig met Apple devices werkt is gecentraliseerd mobiel beheer mogelijk. Daarnaast is AirWatch schaalbaar tot wereldwijde proporties en biedt het verschillende mogelijkheden voor veilige app- en documentdistributie.

AirWatch houdt voortdurend in de gaten of vastgestelde gebruiksvoorwaarden van het device worden verbroken. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker weigert om een wachtwoord in te stellen op het device. De bedrijfsgegevens worden op die manier in het geding gebracht. AirWatch kan op basis van een dergelijke "overtreding" direct een bericht sturen naar het management. Bij ernstige overtredingen kan AirWatch zelfs het device volledig wissen, zodat gevoelige bedrijfsinformatie niet in de verkeerde handen valt.

AirWatch biedt de mogelijkheid om complexe organisatiestructuren te integreren. Het is mogelijk om uw huidige gebruikersbestand eenvoudig te koppelen aan het systeem van AirWatch. Meerdere domeinen binnen organisatorische groepen worden ondersteund en iedere groep kan zijn eigen profiel, content en apps ontvangen.

AirWatch biedt verscheidene mogelijkheden voor de enrollment procedure. Een iPad (ongeacht of deze van het bedrijf of van de medewerker is) kan eenvoudig aanmelden bij het MDM systeem via een speciale app, QR-code, e-mail of sms. De authenticatie kan geschieden via de huidige inloggegevens die uw medewerker al gebruikt voor uw andere systemen.

Specificeer bedrijfsinstellingen en beperkingen voor devices zonder interactie vanuit de gebruiker. Configureer volledig automatisch een wachtwoord, Wi-Fi, VPN, e-mail, apps en meer.

Stuur opdrachten en berichten rechtstreeks naar devices, groepen of bedrijven. Het is mogelijk om de informatie op te vragen, het wachtwoord te wissen, een bericht te sturen, het device op slot te zetten, het device te lokaliseren, roaming inschakelen, synchroniseren en bedrijfsinformatie of zelfs het hele device op afstand te wissen.

AirWatch biedt de mogelijkheid voor medewerkers om hun eigen devices te gebruiken binnen uw bedrijfsomgeving. De gebruikersinformatie blijft beschikbaar, maar het device wordt volgens uw beleidsmaatregelen beveiligd en vervolgens voorzien van de door het profiel gespecificeerde content-, app- en instellingenpakket. Stuur eenvoudig documenten en applicaties rechtstreeks naar uw iPads. De permissies worden automatisch geaccepteerd. Uw medewerkers kunnen dus gelijk aan de gang.

Neem contact op Download meer informatie