Terug naar overzicht

Interview met het Insula College

Tot voor kort was het Insula College aan de Koningstraat in Dordrecht een gewone mavoschool met accenten op techniek, cultuur en sport. Totdat er vorig jaar werd besloten dat de huidige manier van leren meer bij deze tijd moest passen. Omdat de school weinig ervaring had in digitaal onderwijs, schakelde zij Amac Educatie in. Een jaar later is het ICT-rijke onderwijs geboren en werken leerlingen sinds september dit jaar met een MacBook. Frank Kouwenhoven is leraar biologie en projectleider van het ICT-rijke onderwijs op de school.

Waarom hebben jullie als school gekozen om digitaal te werken?
Ons eerste doel was eigenlijk leren op een manier die past bij deze tijd. Dat is waarom we iets wilden doen met devices. Tot voor kort moest ik leerlingen in de brugklas nog gaan aanleren om te plannen met een papieren agenda. Dat deden ze een half jaar lang omdat ik dat graag wilde en na een half jaar sloeg iedereen het op de telefoon op. Nu kunnen we leerlingen leren plannen op een manier die ze gewend zijn en die handig is. Op een MacBook heb je natuurlijk gewoon een digitale agenda.

Daarnaast was het ook echt tijd om mee te gaan met de digitale ontwikkelingen. Je ziet dat er steeds meer gebeurt en wij wilden daarin meegaan. Eerst was er nog twijfel; of we wachten nog een paar jaar tot we niet anders meer kunnen of we gaan nu gewoon mee. Dat was wel spannend, maar het was het juiste moment om in te stappen. Het is belangrijk om goed naar collega’s te communiceren. Anders krijgen ze het idee dat wat ze nu doen, niet goed is. Wat we tot nu toe deden, was prima, maar kan nog beter met de inzet van digitale hulpmiddelen.

Wat is er gedaan om de leerlingen voor te bereiden op de komst van de MacBook?
“Allereerst hebben we ons best gedaan om de MacBook voor de vakantie bij de leerlingen te bezorgen. Zo konden ze er in de vakantie al mee aan de slag. Sommige ouders bewaarden de doos liever tot de eerste schooldag, maar de meesten mochten er al wel mee aan de slag. Verder zijn er Kennismakingsdagen geweest, waarin de MacBook een hele belangrijke rol speelde. De leerlingen hebben van Amac Educatie een cursus gehad in het gebruik van de MacBook. Daarnaast hebben de mentoren veel aandacht besteed aan de installatie van diverse applicaties. De MacBook hebben ze besteld via een webshop die speciaal voor onze school door Amac Educatie is gemaakt. Op deze website kunnen alleen leerlingen van onze school hun MacBook bestellen. Zij konden kiezen voor huurkoop of koop.”

"Je merkt ook dat het ze gemakkelijk afgaat, omdat ze informatie kunnen uitwisselen met elkaar"

Hoe wordt het digitale leren bij de leerlingen ontvangen?
“Zeer enthousiast en het gaat ook goed nu ze er mee bezig zijn. De docenten zijn tevreden, ze zijn veel exibeler in de les. Toch is het ook nogal wennen voor hen. De leerlingen zijn nu bijvoorbeeld gewend dat als ze de opdracht die op het bord staat af hebben, ze Minecraft mogen spelen. Ze moeten leren dat niet elk vrij moment gebruikt kan worden voor privézaken. De leerlingen vinden het werken met de MacBook erg leuk, omdat het natuurlijk nieuw is. De les is dan leuk, omdat het digitaal is. Je merkt ook dat het ze gemakkelijk afgaat, omdat ze informatie kunnen uitwisselen met elkaar. Ook de conciërges zijn heel blij, want in de pauzes zijn de leerlingen rustig iets op de MacBook aan het doen.”

Hoe wordt de MacBook bij de lessen ingezet?
“Het gebruik van de MacBook verschilt per vak. Bij sommige vakken worden er geen boeken gebruikt, maar bij Nederlands bijvoorbeeld hebben leerlingen nog wel een schrift om in te schrijven. Het ligt er maar net aan wat de vakdocenten per sectie handig vinden. Bij biologie hebben we een hele mooie digitale methode, dus ik kan precies zien wie zijn huiswerk heeft gemaakt en hoeveel fouten ze hebben. Alles kan ik digitaal doen. Ik kan ook heel goed monitoren wie de zwakke leerlingen zijn en wie de sterke. Niet voor alle vakken is er zo’n methode of kiezen docenten er bewust voor om nog een tekstboek of werkboek te gebruiken.”

Hoe heb je de samenwerking met Amac Educatie ervaren?
“Fijn! Het grote voordeel van Amac Educatie is dat ze meer zijn dan een Store waar je een MacBook kan kopen. We vonden het in het begin heel lastig, omdat we nul ervaring hadden. Daarnaast zijn er ook niet veel scholen die hetzelfde doen als wij. De account managers en trainer van Amac Educatie komen vaak op andere scholen en daar hebben we veel van kunnen leren. Dat was heel prettig.”