Terug naar overzicht

Interview met Instituut BlankestijnDigitale ondersteuning van het toponderwijs bij Instituut Blankestijn
Aan de Oudegracht te Utrecht zit de oudste particuliere school van Nederland, Instituut Blankestijn. Rector Frans van Heijningen vindt dat in dit digitale tijdperk de school niet kan achterblijven op het gebied van digitaal onderwijs. Na contact te hebben gehad met Amac Educatie en de mogelijkheden te hebben besproken, zijn zij in september begonnen met de inzet van iPad Pro. Amac sprak hierover met Frans van Heijningen.Waarom hebben jullie als school ervoor gekozen om digitaal te gaan werken?
In dit digitale tijdperk willen wij als school toonaangevend zijn. Daarnaast denken we dat het een goede ondersteuning is. Toen we met Apple en Amac in contact kwamen, zagen we dat we met Apple-apparatuur gebruik konden maken van een enorme hoeveelheid educatieve software, die inzetbaar is in de lessen. Van toetsen tot aan Kahoot (met Kahoot kunnen docenten online een toets of quiz maken en deze door de leerlingen laten invullen. red.). En dat is eigenlijk de reden dat we het zijn gaan uitrollen. Wij hebben toen uiteindelijk samen met Amac gekeken wat het handigst was. We hebben bijvoorbeeld een aantal bijeenkomsten gehad en gekozen voor de iPad Pro.

We hebben het met een behoorlijk team goed voorbereid. Twee jaar geleden zijn we al begonnen om de docenten Apple-minded te maken. Dat wil zeggen: iedere docent heeft een MacBook gekregen om ermee te werken en te oefenen. Het digitale onderwijs hebben we dit jaar uitgerold met de iPad Pro voor leerlingen.

"Wij hebben toen uiteindelijk samen met Amac gekeken wat het handigst was."

Is er bewust gekozen voor iPad Pro?
Ja. Ten eerste wilden we niet dat de docenten tegen de achterkant van een scherm aan zaten te kijken. De iPad kan plat worden gelegd als de docent dat vraagt, dan kunnen we kijken of de leerlingen nog bezig zijn. Dat kan niet bij een MacBook. Door het grote scherm van iPad Pro hebben leerlingen de mogelijkheid om met twee onderdelen tegelijkertijd te werken, bijvoorbeeld op de ene helft teksten en de andere helft een toets. Op een kleinere iPad is dat toch lastiger.

Via een speciaal aansturingsprogramma hebben docenten de mogelijkheid om de iPad aan te sturen. Ik kan tegen een leerling zeggen: ‘Vandaag ga je alleen met programma A of B werken.’ Vervolgens kan de leerling alleen naar die website of dat programma waarvan de docent vindt dat hij er in de les mee bezig moet zijn. De ouders hebben de iPad Pro besteld via Amac. Daarbij kregen ze een subsidie van het Instituut. Het voordeel van het bestellen bij Amac is dat de benodigde software erop staat, die er niet door leerlingen af kan worden gehaald. Zo kunnen zij niet het aansturingsprogramma verwijderen. Op het moment dat de iPad via het Instituut aangeschaft wordt, zetten we er de juiste andere software op. Wij kunnen vanuit het Instituut de iPad aansturen en ervoor zorgen dat de software geüpdatet wordt, waar de leerling ook is. Dus als we vanavond een nieuw programma voor aardrijkskunde hebben, dan hoeven we alleen maar op een knop te klikken en even later is het programma op de iPad van alle leerlingen geïnstalleerd.

Hoe is het digitaal werken door docenten ontvangen?
Een groot deel van het docententeam is enthousiast. Logischerwijs had een aantal docenten nog een oude computer in hun kamer staan en pas toen die eruit ging, zijn we volledig op de MacBook overgeschakeld. Medewerkers hebben een aantal Apple-cursussen gevolgd. Amac Educatie heeft deze voor ons ontwikkeld. Die worden in het nieuwe jaar door Marco Damen, Curriculum Specialist en trainer bij Amac Educatie, gegeven en staan in het teken van de digitale ontwikkeling van onze medewerkers.

"Na afloop kan de docent een terugkoppeling geven aan de leerling over wat er goed of wat er minder goed is gegaan."

Hoe zetten de docenten de iPad in de les in?
Leerlingen gaan bijvoorbeeld bij het vak Nederlands aan de slag om de grammatica te trainen. Op de basisschool maken we veel gebruik van ‘de Rekentuin’ en ook van oefenprogramma’s waarbij leerlingen tegen elkaar moeten strijden. De vaardigheid komt er zo snel in. Het is trouwens geen middel om een docent te vervangen. Dat is een grote misvatting. Het is een digitale ondersteuning van het onderwijs.

 

Hoe wordt het bij de leerlingen ontvangen?
De leerlingen zijn heel erg enthousiast. Het is natuurlijk een medium wat hen erg aanspreekt. Ze zijn ook gauw geneigd om andere dingen op de iPad Pro te doen, maar als wij dat niet toestaan dan kunnen zij dat ook niet. Wij hebben een filter op ons netwerk zitten, zodat we kunnen sturen naar welke sites ze mogen.

Hoe worden de lessen bij de leerlingen ontvangen?
Leerlingen zijn overwegend positief. Leerlingen met dyslexie kunnen met sprongen vooruitgaan. De combinatie van zelf lezen en voorgelezen worden, maakt het voor deze leerlingen eenvoudiger om de stof tot zich te nemen. Leerlingen die moeite met rekenen hebben kunnen door de programma’s de ‘Rekentuin’ en ‘Got It’ behoorlijk aan de slag. In een tussenuur kunnen leerlingen aan een toets werken. De docent kan de iPad Pro ‘op slot’ zetten, zodat de leerling alleen die toets kan doen. Na afloop kan de docent een terugkoppeling geven aan de leerling over wat er goed of wat er minder goed is gegaan.

Welke leerlingen werken met iPad Pro?
Alle leerlingen van de basisschool. In het voortgezet onderwijs in de klassen 1 tot en met 3 en 4 havo/vwo. Het wordt in het begin voor alle lessen gebruikt. Het hangt ook af van het enthousiasme waarmee de docent op deze wijze aan de slag wil gaan. We hebben ervoor gekozen om bij twee vakken digitale ondersteuning vanuit uitgeverijen te gebruiken. Onder andere bij het vak Frans. Daar is een digitale methode die wij aan het testen zijn. Alle leskamers zijn voorzien van Apple TV, met een tv of beamer. Daarmee kunnen docenten voor alle leerlingen, op een groot scherm zichtbaar, een toets terugkoppelen of een film laten zien.

"We hebben maandelijks overleg, waarbij we evalueren hoe het gaat: waar we tegenaan lopen en hoe we dat kunnen oplossen."

Zijn jullie al tegen problemen aangelopen?
We wilden het programma Office 365 op de iPad Pro gebruiken; dat lukte even niet. Het heeft ons een paar weken gekost om dit probleem te tackelen. Uiteindelijk werkte alles.

Valt het u mee, hoe het tot nu toe gaat?
Ja, het gaat nog beter dan verwacht. Dat komt mede doordat ik vorig jaar in de aanloop veel contact heb gehad met scholen die eigenlijk de iPad aan het terugdringen waren. Hierdoor wist ik tegen welke problemen zij in het begin aan gelopen waren en hoe we die bij ons konden voorkomen. Bij die scholen bleek bovendien dat de medewerkers niet goed voorbereid waren. In het kader van deze verandering zijn onze docenten vanaf het begin betrokken geweest bij het proces.

Waarom hebben jullie voor Amac Educatie gekozen?
Dat heeft te maken met een aantal dingen. Amac zit twee straten verderop, dat is logistiek handig. De digitale ondersteuning en de toegang tot de digitale leerprogramma’s waren bij Amac veel beter verzorgd dan bij andere aanbieders. We hebben maandelijks overleg, waarbij we evalueren hoe het gaat: waar we tegenaan lopen en hoe we dat kunnen oplossen.

Zijn er nog andere diensten die jullie afnemen bij Amac Educatie?
We hebben iMac-devices voor algemeen gebruik aangeschaft. En natuurlijk ook de cursussen die door Marco Damen gegeven zijn en gaan worden. Via een link op onze website worden de leerlingen doorgestuurd naar onze webshop bij Amac. Daar kunnen de ouders de iPad Pro, een hoes, Apple Pencil en verzekering bestellen.

Hoe ziet u de school over vijf jaar?
Die geluiden die ik hoor zijn zodanig positief, dat we het digitale onderwijs verder zullen uitbouwen. Bij Instituut Blankestijn zal digitalisering als ondersteuning van onze docenten dienen en nooit als vervanging. We hopen op een verdere ontwikkeling van adaptieve lesmethoden. Dat zou een grote vooruitgang in de slag naar het digitaliseren van het onderwijs betekenen. Wij willen ook daarin graag vooroplopen.