Terug naar overzicht
Trainingen (op maat)

Trainingen (op maat)

Een training op maat gaat dieper in op de onderwijsinhoudelijke kracht van iPad en Mac in het onderwijs. Tijdens deze interactieve trainingen word je actief betrokken in een reis naar nieuwe, krachtige manieren om het onderwijs in te vullen.

Iedere training wordt specifiek ontwikkeld voor uw onderwijsinstelling en biedt daardoor de ruimte om de focus daar te leggen, waar het voor uw onderwijsinstelling het meeste van belang is. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om de trainingsmomenten en tijdsduren aan te passen aan de ruimte die uw eigen schema biedt. 

Voorbeeld 1: Flipping the Classroom

Onder de noemer ‘Flipping the Classroom’ verlegt men het instructiemoment - dat normaliter klassikaal plaatsvindt - naar een individueel moment, met behulp van digitale leermiddelen. De lestijd die normaal gesproken werd gebruikt voor een gezamenlijke instructie kan hierdoor gebruikt worden voor individuele of groepsgewijze hulp en differentiatie. 

Hierdoor kan iedere leerling instructie in zijn of haar eigen tempo ontvangen. Tijdens deze training laat de trainer zien en beleven hoe digitale hulpmiddelen een krachtige tool kunnen vormen bij het proces van ‘Flipping the Classroom’. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot onderbrekingen in een video instructie om ruimte te bieden voor interpretatie en bevestiging aan de hand van vragen vanuit de leraar.

Als leraar krijgt u uw handen vrij om tijdens de les, individueel of groepsgewijs, directe hulp te bieden.

Voorbeeld 2: Coöperatief en Activerend Leren

Deze training ondersteunt in het optimaal benutten en stimuleren van de 21st Century Skills van uw leerlingen. Zelfs bij een vergevorderde implementatie van digitaal onderwijs zien we met regelmaat dat leraren gewend raken zélf nieuwe content en werkvormen te ontwikkelen. Door het creëren van een goed, samenwerkend leerklimaat zijn ook leerlingen in staat om krachtige, nieuwe content en werkvormen te ontdekken en vorm te geven.

Tijdens deze training wordt dieper in gegaan op verschillende coöperatieve en activerende werkvormen en toepassingen én hoe technologie hier een ondersteunende rol in kan spelen. Ook komt hierbij de rol van communicatie en Elektronische LeerOmgevingen (ELO’s) ter sprake.