Terug naar overzicht
5 Dimensies van Onderwijs

5 Dimensies van Onderwijs

1e Onderwijsdimensie: Folio
Binnen de dimensie ‘Folio’ wordt uitsluitend gebruik gemaakt van conventionele leermiddelen. De leerlingen maken gebruik van boeken en schrift om hun lessen te verwerken. Eventueel aanwezige digitale leermiddelen worden niet structureel in het onderwijs aangeboden en staan slechts 'ter beschikking' van de leerlingen. Ook de ondersteunende technologie staat nog in de kinderschoenen.

2e Onderwijsdimensie: iPad in de klas
Wanneer een onderwijsinstelling zich in de onderwijsdimensie ‘iPad in de klas’ bevindt, zijn de eerste stappen in de ontwikkeling van het digitale onderwijs al gezet. De iPad wordt inmiddels vaker ingezet als middel om leerlingen extra ondersteuning te bieden, naast de bestaande leermiddelen. Wanneer de iPad kan worden ingezet voor een gehele klas, zal dit voornamelijk gebeuren aan de hand van een digitale variant van de bestaande lesmethode.

3e Onderwijsdimensie: Curriculum/content
Waar men bij iPad in de klas voornamelijk gebruik maakt van digitale leermiddelen als een vervanger van papier, gaat een onderwijsinstelling in ‘Curriculum/content’een stap verder. De leerlingen zijn inmiddels bezig met het digitaal verwerken van de leerstof. De leraar zoekt - en in sommige gevallen ontwikkelt - naast zijn digitale methode, aanvullende content die ingezet wordt om leerdoelen te behalen. Je ziet dat hieruit verschillende werkvormen ontstaan, dankzij het gebruik van het digitale leermiddel. Professionalisering van zowel de leraar als de ICT'er zijn op dit moment van cruciaal belang bij de implementatie van de iPad.

4e Onderwijsdimensie: Gepersonaliseerd
Bij gepersonaliseerd leren is de meerwaarde van het inzetten van digitale leermiddelen écht goed zichtbaar. Leerlingen verwerken de leerstof binnen deze dimensie grotendeels digitaal. Dit gebeurt o.a. via digitale leerplatformen waar ze individuele feedback krijgen. De leraar heeft de mogelijkheid om op grote schaal te differentiëren. Bovendien is de leraar steeds beter in staat een methode los te laten, en zijn eigen pakket van content samen te stellen en/of te ontwikkelen.

5e Onderwijsdimensie: Herdefinitie
De laatste dimensie is de dimensie die het onderwijs echt zal veranderen. Leerlingen maken gebruik van adaptieve leermiddelen, waardoor gepersonaliseerd leren volledig tot uiting zal komen. De rol van de leraar verschuift in de richting van coach, bovendien ontwikkelt en arrangeert elke leraar zijn eigen methode. Deze dimensie zal het mogelijk maken het onderwijs op bredere schaal te vernieuwen. Lesroosters, vaste lokalen en/of groepen zijn wellicht niet meer noodzakelijk.