Terug naar overzicht
Quickscan

Quickscan

Het onderwijs verandert in hoog tempo en de digitale revolutie is in volle gang. Omdat het inzetten van digitale leermiddelen meer is dan alleen de aanschaf van een leermiddel, heeft Amac Educatie 9 elementen gedefinieerd, die een bijdrage leveren bij de implementatie van digitaal onderwijs. Elk element bevat een aspect, dat niet kan ontbreken in het bouwwerk van het digitale onderwijs. Om helder te krijgen welke elementen moeten worden ingezet voor een succesvol digitaal onderwijs, heeft Amac Educatie de Quick Scan voor digitaal onderwijs ontwikkeld.

Via enquêtes onder docenten, management en ICT’ers kunnen wij een beeld geven van de huidige stand van zaken op het gebied van digitalisering binnen uw school. Amac Educatie begeleidt in de reis naar het digitaal onderwijs. Hierbij bepaalt de school het eindpunt en komen we samen tot de juiste oplossing voor uw school. Lees meer over de verschillende onderdelen van Quickscan

Neem contact op Download meer informatie