Terug naar overzicht

Leerlingen minder digitaal vaardig dan gedacht.

Marco
donderdag 14 december 2017
Door Marco
Uit de monitor Jeugd en Media 2017, een tweejaarlijks onderzoek door Kennisnet, blijkt dat jongeren tussen de 10 en 18 wel digitaal handig zijn, maar zeker nog niet digitaal vaardig.

Veel kinderen zijn niet in staat de betrouwbaarheid van gevonden informatie te beoordelen. Ook het verwerken en presenteren van informatie, gevonden op het internet zijn vaardigheden die veel leerlingen niet niet voldoende beheersen . Terwijl dat juist vaardigheden zijn die van belang zijn voor het slagen op school, in hun vervolgopleiding en in hun latere baan.

Opvallend is verder dat veel kinderen de digitale vaardigheden vooral buiten de school opdoen.

21ste eeuwse vaardigheden in het algemeen en digitale vaardigheden in het bijzonder zouden dan ook een prominente plaats in het onderwijs moeten krijgen.

De wereld om ons heen ontwikkeld zich in een razend tempo. Het digitale component in deze wereld neemt steeds grotere vormen aan. En het is allang niet meer alleen het internet. Zelfrijdende auto’s, het ‘Internet of Things’, ‘fake nieuws’, het is aan de orde van de dag. Des te groter is de noodzaak om kinderen juist ook hier op voor te bereiden. Dat is immers wat we pogen te doen in het onderwijs; kinderen voorbereiden op de toekomst.

21ste eeuwse vaardigheden in het algemeen en digitale vaardigheden in het bijzonder zouden dan ook een prominente plaats in het onderwijs moeten krijgen. Hoe dat eruit moet zien is de vraag. Er zijn tal van opties denkbaar. Bijvoorbeeld als apart vak, of verweven door het huidige curriculum. Het belangrijkste is dat het moet passen bij de leerling. Die moeten we tenslotte opleiden voor zíjn of háár toekomst!

Wilt u weten hoe digitale geletterdheid op een goede manier in uw onderwijs te implementeren? Neem dan contact met ons op, we denken graag met u mee! Bel naar: 088 - 77 060 20 of stuur een e-mail.

Zelf de publicatie lezen of downloaden?
Download hem hier.

Blijf ook up-to-date!

Wilt u niets missen?

Marco
donderdag 14 december 2017
Door Marco