Terug naar overzicht

Device Enrollment Program 1 maart van start

Frank
maandag 16 februari 2015
Door Frank

Device Enrollment Program (DEP)Elke systeembeheerder wil zijn gebruikers zo goed mogelijk van dienst zijn. Met de komst van het Device Enrollment Program (DEP) wordt dit naar een optimaal niveau gebracht. Zonder ooit de (nieuwe) apparatuur in handen te hebben gehad worden ze d.m.v. DEP automatisch aangemeld bij een Mobile Device Management (MDM)-omgeving. Na deze aanmelding wordt de apparatuur voorzien van de juist instellingen voor de desbetreffende gebruiker.

Door via DEP de aangekochte iOS-apparatuur aan te melden worden deze direct onder supervisie geplaatst. Supervisie is een iOS voorziening die het mogelijk maakt om aanvullende beperkingen op te leggen zoals filteren van materiaal en één-app-modus. Zaken die zeker binnen het onderwijs hun toegevoegde waarde bewijzen.

Met behulp van de MDM-omgeving is het mogelijk het configuratie-proces voor de gebruiker te vereenvoudigen. Zo kunnen benodigde algemene instellingen reeds geconfigureerd aangeleverd worden maar ook kunnen bepaalde configuratieschermen overgeslagen worden.

Door DEP wordt de MDM-aanmelding van een iOS-apparaat afgedwongen zodat MDM-beheer van de apparaten vergrendeld is. Als men het apparaat dan dient te resetten, worden direct weer de juiste instellingen gebruikt. Hierdoor wordt het primaire onderwijs proces niet onderbroken voor IT-zaken.

DEP werkt door het aanvragen van een Apple Deployment Program-account. Bij deze aanmelding dient het DEP Reseller-ID opgegeven te worden. Het DEP reseller-ID van Amac is 3951320. Vanaf 1 maart kan Amac geleverde apparatuur direct aan uw MDM-omgeving koppelen.

Na toewijzing van uw DEP-ID kunt u beheerdersaccounts aanmaken zodat apparaten die via een "DEP-aanschaf" gekoppeld zijn beheert kunnen worden. Door uw MDM-server te configureren kunnen apparaten op basis van serienummer automatisch toegewezen worden aan gebruikers. Aan deze gebruikers kunnen profielen gekoppeld worden. Wanneer de gebruiker bij in gebruik name de configuratie-assistent heeft doorlopen is het apparaat automatisch gekoppeld met de MDM en worden de juiste instellingen toegepast. 

Voor ondersteuning en bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen Amac, deze zal u van de juiste kennis voorzien.

Frank
maandag 16 februari 2015
Door Frank