Terug naar overzicht

Veel onzekerheid bij leraren door niveau digitale skills

Louise
dinsdag 29 november 2016
Door Louise

Uit een onlangs verschenen onderzoek blijkt dat er veel angst en onzekerheid heerst bij leraren om ICT-tools in te zetten tijdens de les. Ze zijn bang dat hun gebrekkige ICT-vaardigheden de oorzaak is van minder effectieve lestijd. Ook worden leraren onzeker bij de gedachte dat leerlingen er beter mee kunnen omgaan dan zijzelf.

Artikel

Het onderzoek "De innovatieve leraar" is verricht door van de universiteiten in Tilburg, Gent en Leuven en werd in november gepresenteerd. Ruim 500 leraren in het voortgezet onderwijs zijn ondervraagd.

Amac Educatie herkent deze onzekerheid en behoeften van veel leraren en biedt daarom een breed scala aan ICT-didactische & technische trainingen aan, geschikt voor iedere leraar.

Bekijk hier al onze trainingsmogelijheden

Louise
dinsdag 29 november 2016
Door Louise