Terug naar overzicht

De reis naar digitaal onderwijs: visie en missie

Marco
dinsdag 9 mei 2017
Door Marco
Het inzetten van digitale leermiddelen vraagt om meer dan alleen de aanschaf van een leermiddel. Zeker als het gaat om het creëren van onderwijskundige meerwaarde.

Negen elementen

Amac Onderwijs heeft negen verschillende elementen gedefinieerd, die een bijdrage kunnen leveren bij de implementatie van digitaal onderwijs. In dit blog gaan we in op het element visie en missie.

Visie en missie

Het hebben van een missie en visie is essentieel voor het onderwijs in het algemeen en personalisatie van het leerproces in het bijzonder. Door de komst van nieuwe digitale mogelijkheden zijn er veel veranderingen die vragen om een herziening van de visie en missie. Een brede visie op de inzet van ICT in het onderwijs, gedragen door schoolleiding en leraren moet het resultaat zijn.

Deze visie moet niet alleen op hoofdlijnen worden geformuleerd, maar zal praktisch moeten worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking moet aandacht zijn voor inhoud en het proces.

Inhoudelijk gezien gaat het om de keuze voor de leermaterialen, werkvormen en toetsing op de doelen van het onderwijs. Daarbij spelen overwegingen van efficiëntie, effectiviteit en aantrekkelijkheid mede een rol. Bij het afwegen van de voor- en nadelen van de keuzen zijn de doelstellingen leidend. Soms is een boek beter, soms het inzetten van digitaal leermateriaal. Soms wordt er door de leerlingen individueel gewerkt, soms in groepjes en soms klassikaal, bijvoorbeeld om bepaalde kennis te consolideren.

Het proces van de digitalisering van het onderwijs, omvat natuurlijk meer dan de keuze voor ‘het boek’ of ‘een device’. Een reden om met een device te gaan werken kan zijn dat de technologie mogelijkheden creëert voor gepersonaliseerd onderwijs, leerlingen meer uitdaagt, of beter aansluit op de (belevings)wereld. Om daar invulling aan te kunnen geven is meer nodig dan alleen maar ‘een boek achter glas’, of het gebruik van het internet als bron. Er moet een onderwijsontwerp gemaakt worden met heldere doelen, weloverwogen werkvormen en toetsing.

Amac Onderwijs

Amac Onderwijs heeft ruime kennis en ervaring om te adviseren en begeleiden bij het vinden van antwoorden, het formuleren van een visie en bijbehorende missie. Ook bij het bepalen van de stappen die moeten leiden tot realisatie van de gestelde doelen kunnen wij een rol spelen. Een van de opties is een tweedaagse workshop om visie te bepalen en een plan te schetsen dat moet leiden tot realisatie van de visie.

Neem contact met ons op

Wilt u gebruik maken van onze kennis en ervaring? Neem dan vrijblijvend contact op met ons onderwijsteam. Bel naar: 088 - 77 060 20 of stuur een e-mail.

Neem contact op

Marco
dinsdag 9 mei 2017
Door Marco