Terug naar overzicht

De reis naar digitaal onderwijs: strategische planning

Frank
donderdag 29 juni 2017
Door Frank
Deel 2 in de serie van 9 elementen. Waar het in het eerste deel ging om het belang van missie en visie, bespreken we nu het element ‘strategische planning’.

Met het bepalen van een missie en visie is de basis, het fundament, gelegd. Het strategisch plan beschrijft vervolgens hoe de in de visie gestelde doelstellingen bereikt gaan worden en geeft een reeks van stappen aan voor het borgen van de continuïteit op langere termijn.

Het uitwerken van een strategisch plan geeft richting aan de ontwikkeling van de organisatie en daarmee duidelijkheid over te nemen besluiten. Hiermee is het project beter te coördineren, kunnen resultaten worden gemeten en beoordeeld. Bovendien is het project ‘overdraagbaar’, wat betekent dat de ontwikkeling voort kan blijven gaan, ook als er wisselingen plaatsvinden in het projectteam.

Meestal worden strategische plannen vastgelegd in een jaarplan. Het is belangrijk om kritisch te blijven denken en te overleggen met alle belanghebbenden. Dit maakt het uitvoeren van het plan een stuk eenvoudiger. Uiteraard moeten de beschreven stappen constant worden getoetst aan de missie, visie en doelstellingen.

Neem contact met ons op

Meer weten over het het opstellen van een strategisch plan, of hulp nodig bij het opstellen ervan? Neem gerust contact op met ons onderwijsteam, wij helpen u graag! Bel naar: 088 - 77 060 20 of stuur een e-mail.

Neem contact op

Frank
donderdag 29 juni 2017
Door Frank