Terug naar overzicht

De reis naar digitaal onderwijs: professionalisering

Frank
vrijdag 22 september 2017
Door Frank
Deel 3 in de serie van onze 9 elementen. Eerder bespraken we de elementen ‘missie en visie’ en strategische planning. Deze keer lichten we het element ‘professionalisering’ uit.

Het gebruik van laptops en/of tablets alleen zal nooit leiden tot een verandering van het onderwijs. Van een leraar kan en mag niet verwacht worden, dat hij zijn manier van onderwijzen anders gaat inrichten enkel door middel doormiddel van het gebruik van deze apparaten.

De technologie gaat dus op zichzelf niet zorgen voor een meerwaarde in het onderwijs, de leerkracht is en blijft bepalend in het leerproces van de leerling. Technologie is daarbij slechts een hulpmiddel om beter onderwijs mogelijk te maken.

professionalisering

De combinatie van techniek en didactiek zal de leraar in staat stellen zijn onderwijs zodanig in te richten, dat het maximale leerresultaat bij de leerling bereikt kan worden.

Dit betekent dat de leraar geschoold zal moet worden. De scholing is globaal in twee categorieën in te delen. Hierbij is de basis voor deze scholing kennis op doen over het device wat de leerkracht gebruikt. Bovengemiddelde kennis zorgt ervoor dat de leraar met vertrouwen het device durft te gebruiken. Naast de basiskennis is de digitale didactiek van groot belang; wanneer kan het device worden ingezet, hoe kan het device worden ingezet en welke content kan worden ingezet? De combinatie van techniek en didactiek zal de leerkracht in staat stellen zijn onderwijs zodanig in te richten, dat het maximale leerresultaat bij de leerling bereikt kan worden.

Meerwaarde van de technologie in het onderwijs kan dus alleen bereikt worden als de leraar voldoende kennis en vertrouwen heeft om het device in te zetten. Professionalisering van de leraar is in dit kader een kwestie van de lange termijn; al is het maar omdat de technologie zich razendsnel ontwikkeld.

Leraar en leerling met iPad

Een traject van training en begeleiding is altijd maatwerk. Amac onderwijs heeft een breed aanbod van trainingen en begeleiding, waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de leerkracht.

Wilt u gebruik maken van onze kennis en ervaring? Neem dan vrijblijvend contact op met ons onderwijsteam. Bel naar: 088 - 77 060 20 of stuur een e-mail.

Neem contact op

Frank
vrijdag 22 september 2017
Door Frank