Terug naar overzicht

De reis naar digitaal onderwijs: Implementatie planning

Frank
vrijdag 6 oktober 2017
Door Frank
Deel 4 in de serie van 9 elementen. Eerder beschreven we het element ‘strategisch plan’, waarbij het ging om de uitwerking van de in de missie en visie gestelde doelen. Het strategisch plan vormt de basis voor de implementatie planning.

Het implementatieplan is een specifieke uitwerking van het strategisch plan, gericht op het mens-leer traject van het project, in dit geval digitalisering van het onderwijs. Het beschrijft het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om de digitalisering zorgvuldig in te passen in het onderwijs. Het plan omvat het geheel aan activiteiten dat nodig is voor zowel het ‘leren’ van de medewerkers, zoals opleidingen, als de structurele implementatie binnen de organisatie, zoals veranderingen in processen, gebruikershandleidingen, migratie van systemen, ingerichte beheerorganisatie, etc.

Amac Onderwijs kan adviseren en begeleiden bij het maken van keuzes en het ontwikkelen van een het plan. Hierbij maken we gebruik van de specifieke kennis en achtergrond van onze medewerkers. De medewerkers Amac Onderwijs hebben een achtergrond met onderwijs, techniek of IT en in Apple en de rol van Apple in het onderwijs. Op basis van deze achtergrond kunnen we voor elke school een plan op maat ontwikkelen.

Planning maken

Meer weten over het opstellen van een implementatie plan, of hulp nodig bij het opstellen ervan? Neem dan vrijblijvend contact op met ons onderwijsteam. Bel naar: 088 - 77 060 20 of stuur een e-mail.

Neem contact op

Frank
vrijdag 6 oktober 2017
Door Frank