Terug naar overzicht

Begeleiding en opleiding iCoaches op uw school

Bruno Dekker
maandag 27 november 2017

Steeds meer scholen zien het belang in van effectief gebruik van technologie in het onderwijs. Met de juiste inzet van devices en programma's, gecombineerd met verschillende didactische werkvormen, zien zij de meerwaarde voor leerlingen én leraren. Om deze transformatie van het onderwijs succesvol te laten verlopen investeren veel schoolbesturen steeds meer in de inzet van ICT-coördinatoren en/of iCoaches. In de praktijk blijkt echter dat een groot deel van de beschikbare uren van deze mensen gaat naar ‘de techniek’ i.p.v. ‘het onderwijs’.  ICT-coördinatoren en/of iCoaches zijn vaak technische ‘trouble shooters’, die met kabeltjes, installaties en andere support-issues bezig zijn. Zo’n 75% van hen geeft daardoor aan (haast) niet aan de onderwijskundige kant van inzet van technologie in de klas te komen.

iCoach

Amac Onderwijs heeft jarenlange succesvolle ervaringen met scholen in het begeleiden en opleiden van doelgerichte iCoaches binnen scholen. iCoaches moeten met onderwijs bezig zijn, niet met kabeltjes. Maar hoe dan? Op welke manier kan de schoolorganisatie borgen dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt zonder dat belangrijke technische uitdagingen en problemen blijven liggen?

Amac Onderwijs helpt uw school graag in het opstellen van een functie-profiel voor iCoaches om deze ambities te verwezenlijken. Samen met de belanghebbenden wordt gekeken welke oplossing en organisatie-structuur het beste past bij de vragen en ambities van uw school. Deskundigheidsbevordering van de leraren & Onderwijskundige implementatie van ICT zijn hierbij leidend. Start van dit traject is dan ook het opzetten van een efficiënt, alles-omvattend en gedragen ICT-beleidsplan dat de iCoach ontwikkelt (met input van het team & directie).

Het werken met 21e eeuwse vaardigheden & rubrics zijn tevens terugkerende elementen.

Tijdens het begeleidings- en opleidingstraject vormen onderwijskundige technologie-modellen als TPACK & SAMR de basis. Het werken met 21e eeuwse vaardigheden & rubrics zijn tevens terugkerende elementen. Ook het ontwikkelen van E-Learning (als platform voor digitale leerpaden én monitoring van leerresultaten) is een belangrijk onderdeel van het begeleidings- en opleidingstraject tot deskundigheidsbevordering van de iCoach.

iCoach

Is uw school ook toe aan de volgende (grote) stap in de ontwikkeling van digitaal onderwijs en efficiënte inzet van ICT-verantwoordelijken binnen de school? Onze digitaal onderwijs experts gaan graag met u in gesprek om samen een passend plan te ontwikkelen. 

Wilt u gebruik maken van onze kennis en ervaring? Neem dan vrijblijvend contact op met ons onderwijsteam. Bel naar: 088 - 77 060 20 of stuur een e-mail.

Neem contact op

Blijf ook up-to-date!

Wilt u niets missen?

Bruno Dekker
maandag 27 november 2017