Terug naar overzicht

eBar in St Jansdal Ziekenhuis

Lennard
woensdag 23 november 2016
Door Lennard

Op dinsdagmiddag 22 november 2016 opende in ziekenhuis St Jansdal de zogeheten eBar. Deze eBar, in de centrale hal van het ziekenhuis, is een unieke samenwerking tussen St Jansdal en Amac. Nog nergens in de wereld heeft zo’n samenwerking geleid tot een gezamenlijk opgezet informatie- en verkooppunt in een ziekenhuis.

FocusCura

Patiënten meer in de regie
In de gezondheidszorg winnen eHealth-toepassingen snel terrein. eHealth is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid van een patiënt en de gezondheidszorg in z’n algemeenheid. Patiënten en cliënten zijn dankzij eHealth meer en meer in staat om regie te nemen over hun eigen leven. St Jansdal heeft de ambitie om het meest digitale ziekenhuis van Nederland te worden: het ziekenhuis van de toekomst! eHealth en patiënt empowerment zijn daarom belangrijke speerpunten voor het ziekenhuis.

FocusCura

Zelfstandig en gelukkig leven
St Jansdal wil samen met andere zorgverleners en Amac nog betere en veilige zorg realiseren voor de inwoners van ons verzorgingsgebied. Onafhankelijk van tijd en plaats is het toegankelijk voor iedereen. St Jansdal wil dat kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en gelukkig kunnen leven.

FocusCura

Zorg dichtbij
Sinds 1 oktober 2016 werkt St Jansdal met software van Epic. Hierdoor kan er invulling gegeven worden aan de ambities van het ziekenhuis op het gebied van eHealth, het geven van voorlichting, het verlichten van de administratieve last, het verbeteren van de patiëntveiligheid, verhogen van de kwaliteit en het vergroten van de patiëntbetrokkenheid. De zorg nog dichter bij de patiënt brengen. Het is de bedoeling dat behandelpaden aansluiten op innovatieve producten die aangeboden worden vanuit de eBar. Deze producten zijn getest en goed bevonden door medewerkers (artsen en staf) van het ziekenhuis. In de nabije toekomst behoort thuismonitoring tot de mogelijkheden.

FocusCura

Ambities voor de toekomst
Om deze doelstelling te bereiken is een samenwerking aangegaan met Amac en wordt gesproken met FocusCura. Deze partners hebben de ervaring om samen met het St Jansdal eHealth-toepassingen in te voeren met bijvoorbeeld Apple-producten zoals de iPad en iPhone. Door de kennis van Amac en zijn partnernetwerk met innovatieve softwarebedrijven voor de zorg, ziet Amac hierin de ideale partnerschap tot deze doelstellingen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de eBar of de oplossingen die worden ontwikkeld voor St Jansdal? Neem dan contact op met Amac. Dat kan via zakelijk@amac.nl of op telefoonnummer 088 - 77 060 20.

Lennard
woensdag 23 november 2016
Door Lennard