Terug naar overzicht
Vijf dimensies van onderwijs

Vijf dimensies van onderwijs

Breng ontwikkeling in jouw onderwijs

De weg naar digitale onderwijs verloopt in 5 stappen. Amac Pro noemt deze stappen ‘dimensies’. De uitkomst van de Quick Scan plaatst jouw onderwijsinstelling in de dimensies die hoort bij jullie huidige situatie en ambitie. Ontdek hieronder wat deze dimensies zijn en wat zij inhouden.

1e dimensie: Folio

Binnen de dimensie ‘Folio’ wordt uitsluitend gebruik gemaakt van conventionele leermiddelen. De leerlingen maken gebruik van boeken en schrift om hun lessen te verwerken. Eventueel aanwezige digitale leermiddelen worden niet structureel in het onderwijs aangeboden en staan slechts 'ter beschikking' van de leerlingen. Ook de ondersteunende technologie staat nog in de kinderschoenen.

2e dimensie: iPad in de klas

Wanneer een onderwijsinstelling zich in de onderwijsdimensie ‘iPad in de klas’ bevindt, zijn de eerste stappen in de ontwikkeling van het digitale onderwijs al gezet. De iPad wordt inmiddels vaker ingezet als middel om leerlingen extra ondersteuning te bieden, naast de bestaande leermiddelen. Wanneer de iPad kan worden ingezet voor een gehele klas, zal dit voornamelijk gebeuren aan de hand van een digitale variant van de bestaande lesmethode.

3e dimensie: Curriculum/content

In de dimensie ‘Curriculum/content’ zoekt - en in sommige gevallen ontwikkelt - de leraar, naast zijn digitale methode, aanvullende content die ingezet wordt om leerdoelen te behalen. De leerlingen zijn inmiddels bezig met het digitaal verwerken van de leerstof. Je ziet dat hieruit verschillende werkvormen ontstaan, dankzij het gebruik van het digitale leermiddel. Professionalisering van zowel de leraar als de ICT'er zijn op dit moment van cruciaal belang bij de implementatie van de iPad.
5 Dimensies van onderwijs

4e dimensie: Gepersonaliseerd

Bij gepersonaliseerd leren is de meerwaarde van het inzetten van digitale leermiddelen écht goed zichtbaar. Leerlingen verwerken de leerstof binnen deze dimensie grotendeels digitaal. Dit gebeurt o.a. via digitale leerplatformen waar ze individuele feedback krijgen. De leraar heeft de mogelijkheid om op grote schaal te differentiëren. Bovendien is de leraar steeds beter in staat een methode los te laten, en zijn eigen pakket van content samen te stellen en/of te ontwikkelen.

5e dimensie: Herdefinitie

De laatste onderwijsdimensie is de dimensie die het onderwijs echt zal veranderen. Leerlingen maken gebruik van adaptieve leermiddelen, waardoor gepersonaliseerd leren volledig tot uiting zal komen. De rol van de leraar verschuift in de richting van coach, bovendien ontwikkelt en arrangeert elke leraar zijn eigen methode. Deze dimensie zal het mogelijk maken het onderwijs op bredere schaal te vernieuwen. Lesroosters, vaste lokalen en/of groepen zijn wellicht niet meer noodzakelijk.

Amac Pro helpt je op weg

Ben je al helemaal overtuigd of wil je meer informatie over de mogelijkheden van Apple voor jouw organisatie? Wij komen graag met je in contact om de voordelen van Apple voor professionals te bespreken.Een lease-offerte aanvragen is mogelijk indien jouw onderneming minimaal 1 boekjaar gedraaid heeft. Onder voorbehoud van kredietgoedkeuring.