Terug naar overzicht
Quick Scan

Amac Quick Scan

In 9 stappen naar succesvol digitaal onderwijs

Het onderwijs verandert in hoog tempo en de digitale revolutie is in volle gang. Omdat het inzetten van digitale leermiddelen meer is dan alleen de aanschaf van een leermiddel, heeft het onderwijsteam van Amac Pro 9 elementen gedefinieerd, die een bijdrage leveren bij de implementatie van digitaal onderwijs. Om helder te krijgen welke elementen moeten worden ingezet voor een succesvol digitaal onderwijs, heeft Amac Pro de Quick Scan voor digitaal onderwijs ontwikkeld.

Het maakt niet uit of jouw school net komt kijken of al veel verder is met de inzet van digitale leermiddelen. Ook maakt het niet uit hoelang de Quick Scan duurt. Jouw school bepaalt, Amac Pro begeleidt. We kijken samen wat er mogelijk is.

Waarom een Quick Scan?

In het onderwijs zijn digitale leermiddelen niet meer weg te denken. Maar dit betekent niet altijd dat deze digitale leermiddelen op een manier worden ingezet zodat er een meerwaarde voor de leerling ontstaat. Het is een complex proces dat bestaat uit verschillende elementen. En een proces van leren. Ervaren wat niet en wat juist wel werkt. Een proces van vallen en opstaan. En vooral een proces van tijd.
Neem contact op met Amac Onderwijs

Hoe werkt de Amac Quick Scan?

Naast de 9 elementen heeft Amac onderwijs 5 dimensies gedefinieerd. Deze dimensies beschrijven de mate van jullie ontwikkeling in de digitalisering van het onderwijs. Via digitale enquêtes onder docenten, management en ICT-ers kunnen we zo een beeld geven van de huidige stand van zaken én de ambitie op het gebied van de digitalisering van het onderwijs.

Het resultaat van de Quick Scan

De enquetes vormen het uitgangspunt voor het plan van aanpak dat Amac op basis van de uitkomsten opstelt. In het plan van aanpak zal voor elk van de 9 elementen duidelijk zijn welke stappen gezet moeten worden en wanneer.

De Quick Scan levert een rapport met advies en aanbevelingen. Dit rapport bevat alle diensten en producten die helpen om de implementatie van het digitale onderwijs te verbeteren en uiteindelijk het onderwijs in het geheel.

9 elementen

Het inzetten van digitale leermiddelen vraagt om meer dan alleen de aanschaf van een leermiddel. Zeker als het gaat om het creëren van onderwijskundige meerwaarde. Amac Pro heeft 9 verschillende elementen gedefinieerd. Elk element bevat een aspect, dat niet kan ontbreken in het bouwwerk van het digitale onderwijs.
Ontdek de 9 elementen

5 dimensies van onderwijs

De Quick Scan geeft inzicht in jullie huidige situatie en ambitie in het digitale onderwijs. De weg hiernaartoe verloopt in 5 stappen, die wij ‘dimensies’ noemen. De Amac Quick Scan plaatst jouw onderwijsinstelling naar aanleiding van de antwoorden van jouw docenten, management en ICT’ers in de dimensies behorende bij jouw huidige situatie en ambitie.
Wat zijn de 5 dimensies?

Amac helpt je op weg

    • In verband met het Coronavirus is telefonisch contact met Amac Pro beperkt mogelijk. Laat je telefoonnummer achter zodat wij je terug kunnen bellen.
Ben je al helemaal overtuigd of wil je meer informatie over de mogelijkheden van Apple voor jouw organisatie? Wij komen graag met je in contact om de voordelen van Apple voor professionals te bespreken.Een lease-offerte aanvragen is mogelijk indien jouw onderneming minimaal 1 boekjaar gedraaid heeft. Onder voorbehoud van kredietgoedkeuring.

* Verplichte velden