Terug naar overzicht

Airwatch

Geautomatiseerde Compliance
AirWatch houdt voortdurend in de gaten of vastgestelde gebruiksvoorwaarden van het device worden verbroken. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker weigert om een wachtwoord in te stellen op het device. De bedrijfsgegevens worden op die manier in het geding gebracht. AirWatch kan op basis van een dergelijke "overtreding" direct een bericht sturen naar het management. Bij ernstige overtredingen kan AirWatch zelfs het device volledig wissen, zodat gevoelige bedrijfsinformatie niet in de verkeerde handen valt. 

Centrale Management Console
De web-based management console geeft inzicht in alle devices, zowel iOS als andere platformen.

Globale Organisatiestructuur
AirWatch MDM biedt de mogelijkheid om complexe organisatiestructuren te integreren. Het is mogelijk om uw huidige gebruikersbestand eenvoudig te koppelen aan het systeem van AirWatch. Meerdere domeinen binnen organisatorische groepen worden ondersteund en iedere groep kan zijn eigen profiel, content en apps ontvangen.

Eenvoudige Device Enrollment 
AirWatch MDM biedt verscheidene mogelijkheden voor de enrollment procedure. Een iPad (ongeacht of deze van het bedrijf of van de medewerker is) kan eenvoudig aanmelden bij het MDM systeem via een speciale app, QR-code, e-mail of sms. De authenticatie kan geschieden via de huidige inloggegevens die uw medewerker al gebruikt voor uw andere systemen.

Profielbeheer
Specificeer bedrijfsinstellingen en beperkingen voor devices zonder interactie vanuit de gebruiker. Configureer volledig automatisch een wachtwoord, Wi-Fi, VPN, e-mail, apps en meer.

Device Commando's en Berichten
Stuur opdrachten en berichten rechtstreeks naar devices, groepen of bedrijven. Het is mogelijk om de informatie op te vragen, het wachtwoord te wissen, een bericht te sturen, het device op slot te zetten, het device te lokaliseren, roaming inschakelen, synchroniseren en bedrijfsinformatie of zelfs het hele device op afstand te wissen.

Ondersteuning voor zowel Corporate Owned, BYOD (Bring Your Own Device) en gedeelde devices 
AirWatch biedt de mogelijkheid voor medewerkers om hun eigen devices te gebruiken binnen uw bedrijfsomgeving. De gebruikersinformatie blijft beschikbaar, maar het device wordt volgens uw beleidsmaatregelen beveiligd en vervolgens voorzien van de door het profiel gespecificeerde content-, app- en instellingenpakket.

App- en Document-distributie
Stuur eenvoudig documenten en applicaties rechtstreeks naar uw iPads. De permissies worden automatisch geaccepteerd. Uw medewerkers kunnen dus gelijk aan de gang.