Terug naar overzicht

Actievoorwaarden Social Media

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Like, share & win” (hierna de Actie genoemd).
2. De looptijd van de Actie wordt in het bericht op Facebook en/of Twitter geplaatst.
3. A-Mac B.V. is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden van de Actie eenzijdig te wijzigen danwel de Actie te beëindigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging danwel anderszins gecommuniceerd worden.

Deelname

4. Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Deelname aan de Actie is gratis.
a. De naam van de winnaar wordt bekend gemaakt via Facebook en/of Twitter.
5. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor:
a. personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland;
b. alle medewerkers van A-Mac B.V.;
c. iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
6. Deze Actie kan niet gecombineerd worden met andere Acties van A-Mac B.V. Kortingen, aanbiedingen, premiums kunnen niet gecombineerd worden.
7. Deelname aan de Actie houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met deze Actievoorwaarden.
8. A-Mac B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
9. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door A-Mac B.V.
10. Winnaar van de actie dient zich binnen 5 werkdagen te melden via marcom@amac.nl. Na deze periode kan geen aanspraak meer gemaakt worden op het gewonnen product / dienst.

Versie december 2015

A-Mac B.V.